Българите са пътували през това лято значително повече от предходното. 

През периода юли-септември на 2016 г. 1 517 800 български граждани са пътували с цел туризъм. Преобладаващата част от тях - 81,3%, са пътували само в страната, 13,3% - само в чужбина, а 5,4% са пътували както в страната, така и в чужбина, показват данните на Националния статистически институт.

В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. общият брой на пътувалите българи над 15-годишна възраст нараства с 19,1%, пътувалите в страната и чужбина се увеличават с 31,9%, пътувалите само в страната - с 20,3%, а пътувалите само в чужбина - със 7,9%. Иначе казано - почти 250 000 души повече са пътували спрямо година по-рано.

За сравенение: През лятото на 2015 спрямо това на 2014 година пътуванията спадат със 7.7 процента.

През третото тримесечие на 2016 г. най-много туристически пътувания са реализирани от българите на възраст 25-44 години (45.6%). Българите на възраст 65 и повече навършени години са пътували предимно в страната - 82.3%, докато хората на възраст 45-64 години са пътували най-много в чужбина - 14.3%.

През третото тримесечие на 2016 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 354 лв. в страната и 750 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 179 лв. в страната и 1 111 лв. в чужбина.