Между 2,5 и 3,5 милиарда лева приходи е донесла незаконната търговия на цигари в България за последните 10 години. През годините делът на тези продажби варира, като своя връх достига през 2010 година. Тогава незаконните тютюневи изделия представляват една трета от пазара. Приходите от тях за този период са между 450 и 640 милиона лева.

Това посочват от Института за пазарна икономика (ИПИ) в своя нов преглед на акцизната политика спрямо цигарите за периода 2007 - 2016 година. Според оценката на експертите въпреки свиването на нелегалните продажби на цигари нейните размери все още са значителни, като към 2016 година те се оценяват на между 120 и 170 милиона лева.

"Това е ресурс, които в голямата си част се влива в организираната престъпност и създава възможности за корумпиране по високите и ниските етажи на властта", посочват от ИПИ.

Икономистите правят връзка в анализа с нарастването на незаконните продажби и повишаването на акциза върху тютюневите изделия.

"Прекомерното и рязкото покачване на акцизната тежест неизменно води до ръст на незаконния пазар, който не може да бъде овладян само с контролни механизми. През 2010 година тютюневият пазар в страната беше буквално залят от незаконни цигари, които достигнаха 1/3 от пазара и генерираха огромни приходи за организираната престъпност", се казва в документа.

В допълнение се посочва, че източникът на немалка част от тези продажби е вътре в страната, а не извън нея.

"Това означава, че борбата с незаконната търговия не следва да се насочва само и единствено към опазване на границите, а и към по-ефективен контрол спрямо производството на цигари в страната", посочват от ИПИ.

Според данните през 2016 година делът на този пазар намалява до 7% от общия, но негативните ефекти от нелегалната търговия се запазват. Тя се равнява на близо 1 милиард къса цигара и 200 милиона лева по-малко приходи в хазната.

"Това биха били приходите за хазната от акцизи и ДДС, ако тези цигари бяха потребени легално. В пиковия момент за незаконната търговия - през 2010 година, потенциално пропуснатите приходи за бюджета са надвишавали 800 милиона лева", става ясно още от анализа.

Оценката на експертите показва много по-големи мащаби на тютюна за ръчно свиване на цигари, където незаконната търговия достига 75 на сто от общия пазар или около 646 тона насипен тютюн.

"Въпросните 646 тона насипен тютюн са равносилни на 861 млн. къса еквивалент на класическа цигара (0,75 грама на цигара). Цели 86% от незаконния насипен тютюн на пазара е с местен произход, тоест произведен в България", става още ясно.

"Към 2018 г. страните-членки на ЕС достигнаха новите минимални нива (в т.ч. и България) от 90 евро акциз на кутия цигари, с което ЕС се утвърди като икономическия блок с най-тежко облагане на най-разпространените тютюневи продукти. В средносрочен план препоръчваме запазване на тези нива на облагане и фокус върху борбата с незаконната търговия. България има силен интерес всички бъдещи промени на ниво ЕС да бъдат съобразени с различната покупателна възможност в страните-членки", завършват от ИПИ.