47 проекта за развитие на публично-частното партньорство получават финансиране по програма ФАР. 33 от тях са проекти на български общини, а 14 - на неправителствени организации.

Това става ясно от окончателния доклад на Делегацията на Европейската комисия в България за оценка и одобрение на подадените проектни предложения, съобщиха от пресцентъра на МИЕ.

Одобрените проекти получават финансиране по Грантовата схема за безвъзмездна помощ в областта на публично-частното партньорство с общ бюджет 1 млн. евро, 250 000 от които са осигурени от републиканския бюджет.

Това е първата Грантова схема, която Министерството на икономиката и енергетиката реализира в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР.

Чрез реализацията на проектите ще се стимулира развитието на публичнo-частни партньорства в страната основно в две области - разработване на проекти за публично-частно партньорство и създаване или модернизиране на съществуващи местни центрове за подпомагане на потенциални инвеститори.
Схемата предвижда подкрепа в размер 700 000 евро за общини (по първи компонент) и 300 000 евро по втори компонент.

Помощта по всеки проект е в рамките на 5 000 - 25 000 евро, които представляват максимум 75% от бюджета на проекта. Останалите минимум 25% се осигуряват от бенефициента. Одобрените проекти трябва да бъдат изпълнени за период от 6 до 12 месеца.

Бенефициенти по тази схема са общини, както и неправителствени организации като бизнес центрове, други съществуващи регионални структури за подкрепа на бизнеса, агенции за регионално развитие, бизнес инкубатори и др.

Очаква се в рамките на следващата седмица да бъдат подписани договорите за безвъзмездна помощ, след което в Министерството на икономиката и енергетиката ще се състои официална церемония по връчване на договорите на спечелилите кандидати.