809 милиона лева общо или по 113 лева на всеки българин струват загубите от фалшифи стоки и пиратство на година. Също така те могат да бъдат посочени като причина за загубени възможности за отварянето на 17 851 работни места.

През 2018 година има ръст на продажбите на такива продукти в категорията облекло, обувки и козметика у нас. Това показват данните от втората годишна отраслова оценка на икономическото въздействие на фалшифицирането и пиратството, изготвяна от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Най-голяма е загубата от продажби на фалшиви лекарства у нас. За изминалата година общата им сума се равнява на 302 милиона лева. На второ място със 199 милиона лева е сегмента на облеклата и обувките.

В България годишните загуби поради фалшифициране и пиратство се оценяват на 809 милиона лева, което се равнява на 15,5 % от продажбите в 11-те отрасъла.

Нереализираните продажби в България се оценяват на 15,5 % от всички продажби в 11-те разглеждани отрасъла. Що се отнася до сегментите, в които най-голям дял от продаваните стоки са фалшиви, това са виното и спиртните напитки, и козметиката.

Те представляват съответно 17,5% и 17,6% от общо продажбите в тези два отрасъла. Като сума се равняват на съответно 113 и 108 милиона лева.

"В проучването се оценява, че от първия анализ през 2018 г. размерът на нереализираните продажби е намалял във всички проучени отрасли на равнище ЕС, освен в два: облекло, обувни изделия и принадлежности и козметика и лична хигиена", се казва в доклада.

Снимка 427469

Общо за целия Европейски съюз загубите се равняват на 7,4 % от всички продажби в проучените отрасли. Това са козметика и лична хигиена, облекло, обувни изделия и принадлежности; спортни стоки; играчки и игри; бижутерия и часовници; ръчни чанти и багаж; музикални записи; спиртни напитки и вина; фармацевтични продукти; пестициди и смартфони.

Като стойност загубите се равняват на 55,982 милиарда евро като сума за 2018 година.

"Като се има предвид, че законните производители произвеждат по-малко, отколкото биха произвеждали при липсата на фалшифициране, и следователно осигуряват работа за по-малко работници, в анализа се оценява, че в тези отрасли в ЕС се губят пряко до 468 000 работни места", посочват от EUIPO.

Последните изчисления сочат, че наличието на фалшифицирани стоки на пазара води до приблизителна загуба от 13,6 милиарда евро годишно за отрасъла на козметиката и личната хигиена в ЕС. Това се равнява на 10,6% от всички продажби в отрасъла.

Като обща стойност най-големи са загубите от продажбата на фалшиви облекла и обувки - общо 28,419 милиарда евро. Тези на лекарства се равняват на общо 9,577 милиарда лева.