България е най-назад по БВП на глава от населението в ЕС, показват данните на статистическата агенция на Съюза Eurostat.

През 2006 г. на българина се пада около 37% от средната стойност на този показател за 27-те страни членки, който според данни на CIA Wolrd Book е около 18.7 хил. евро, алармираха БСК.

Пред нас е другата новоприета в ЕС страна - северната ни съседка Румъния, където БВП на глава от населението е около 38% от средното за Съюза.

Статистиката показва, че всички новоприети страни членки, дори и тези, които влязоха в Съюза през 2004 г., са под средната стойност на БВП от глава от населението за ЕС.

На първо място според статистиката на Eurostat е Люксембург. Там БВП на глава от населението е 280% от средното за ЕС.

Втора е Ирландия със 144%, а трета - Холандия със 131%.