Драматичен скок в броя на компаниите в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), изпаднали в несъстоятелност през 2023 г. отчитат от международната компания "Кофас", специализирана в застраховането на търговски задължения и свързаните с него услуги. На фона на общата картина на икономически спад, България е сред изключенията в региона, като неплатежоспособните фирми у нас намаляват - поне официално.

Авторите на проучването посочват, че премахването на COVID подкрепата за бизнеса и макроикономическият натиск с покачването на енергийните и суровнни цени и липсата на работна ръка водят до рекордно високи нива на несъстоятелност. Тя е на фона на свиване на икономиката в Чехия, Естония, Унгария, Латвия и Литва и нисък темп на растеж на БВП в целия регион.

Над 12 000 фалити от началото на годината у нас. Най-засегнати сектори: търговия и ремонт на автомобили

Над 12 000 фалити от началото на годината у нас. Най-засегнати сектори: търговия и ремонт на автомобили

На второ място в негативната статистика се нареждат Финансови застрахователни дейности

В региона се наблюдава 38,6% увеличение на процедурите по несъстоятелност от 2022 г. до 2023 г., и това е още една година на двуцифрен растеж, подчертават от "Кофас".

Тенденция "нагоре" при несъстоятелностите има в Чехия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Сърбия, Словакия, Словения и Румъния, като секторите на строителството и търговията са най-потърпевши.

В обратна посока е трендът в Хърватия, Латвия и България. У нас това се случва за пръв път от няколко години изпадналите в невъзможност да покриват задълженията си фирми са намалели с 10,53% спрямо 2022 г.

Следва едно голямо "Но": "Това обаче не означава непременно стабилна или подобряваща се ситуация за местните предприятия. Експертите от Кофас са на мнение, че действителният брой компании, които не могат да плащат сметките си, се е увеличил през 2023 г., тъй като за собствениците на бизнес е по-удобно да изоставят или продадат своята компания, вместо да започнат производство по несъстоятелност".

Очакването е настоящата година да носи със себе си "предизвикателни времена за строителния сектор и тези, които са пряко ангажирани с него", включително и у нас.

Надежда се възлага на нарастващото потребителско търсене при бързоборотните стоки, но заради по-високите цени на стоките и увеличаващите се разходи за труд "бизнес средата през 2024 г. се очаква да бъде белязана от ограничен ръст на оборота, свиващи се маржове и допълнителни предизвикателства за експортните компании поради отслабващо чуждестранно търсене, в частност в Германия".