Златните резерви в България са 40.3 тона, наброявайки 6.3 на сто от общите валутни запаси на страната. В това отношение най-малката развита икономика пази 20 пъти по-малко злато от страната ни, като резервите на Исландия наброяват общо 2 тона.

Това показа справка на Money.bg с последните данни от Световния съвет по златото.

Количеството на съхраняваните от нас кюлчета е по-голямо от това в Сърбия и Македония, взети заедно. Западните ни съседки пазят общо 25.7 тона от благородния метал.

Резервите ни са по-големи и от златните запаси на Чехия (с 9.6 тона) и Унгария, която има 3.1 тона от жълтия метал.

България има по-големи златни резерви от Сърбия, Чехия и Унгария, взети заедно

България има по-големи златни резерви от Сърбия, Чехия и Унгария, взети заедно

Кои страни притежават най-много от скъпоценния метал?

С най-големи златни резерви в света разполагат САЩ, които могат да се похвалят със запаси, равни на над 8 133 тона от скъпоценния метал. Количеството прави малко над 75 процента от общите резерви на страната.

На второто място се нарежда Германия, която има почти 3 378 тона от жълтия метал. С това запасите на европейската държава наброяват малко над 69 на сто от общите й валутни резерви.

Челната тройка в подредбата на държавите с най-големи запаси от злато оформя Италия, като страната притежава 2 814 тона. Златните резерви на Ботуша се равняват на над 68 процента от общите резерви в чуждестранна валута.

От другата страна на монетата са Монголия и Йемен, които са запасени с най-малко количество злато. Азиатската страна има златни резерви от 1.5 тона или 5.1 на сто от общите й запаси. А арабската държава пък притежава 1.6 тона в кюлчета, с което златото наброява 1.2 процента от резервите.

Общо в света има близо 33 375 тона злато, като само еврозоната държи над 10 780 тона.

Колко атрактивно е златото за българина?

Колко атрактивно е златото за българина?

Отговаря експерт