Златните резерви в България наброяват 40.3 тона от скъпоценния метал, с което запасите се равняват на 6.3 на сто от общите резерви.

По този показател страната ни пази по-голямо количество от скъпоценния метал от кюлчетата в Сърбия, Чехия и Унгария, взети заедно.

Това сочи справка на Money.bg с последните данни от Световния съвет по златото.

Резервите на съседката ни Сърбия наброяват 18.7 тона, докато тези в Чехия се равняват на 9.8 тона. На този фон Унгария съхранява 3.1 тона от жълтия метал.

Според подредбата страната ни държи 49 място от общо 100 претенденти, участващи в списъка.

С най-големи златни резерви в света разполагат САЩ, които имат запаси, равни на около 8 133 тона от скъпоценния метал. Количеството се равнява на 74.6 процента от общите резерви.

На второто място по размер на количеството се нарежда Германия, където се съхраняват близо 3 377.9 тона кюлчета от жълтия метал. С това запасите в европейската държава наброяват 68.8 на сто от общите резерви.

Челната тройка в списъка за държавите с най-големи запаси от злато оформя Италия, като страната може да се похвали с 2 451.8 тона, които стоят на съхранение. Златните резерви на Ботуша се равняват на 67.8 на сто от общите резерви в чуждестранна валута.

На другия полюс са Монголия и Йемен, които са запасени с най-малко количество злато. Азиатската страна има златни резерви от 1.5 тона или 5.1 на сто от общите запаси. Арабската държава пък пази 1.6 тона в кюлчета, с което златото наброява 1.2 процента от резервите в чуждестранна валута.

Златните запаси по света правят общо 33 292 тона.