През периода януари - юни 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 27 840.5 млн. лв., което е с 6.3% повече в сравнение със същия период на предходната година. През юни общият износ на стоки възлиза на 4 524.4 млн. лв. и намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

За полугодието в страната са внесени стоки на стойност 30 508.9 млн. лв., или с 0.4% повече спрямо същия период на 2018 година. През юни общият внос на стоки намалява с 14.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 713.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юни 2019 г. и е на стойност 2 668.4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - юни 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 579.2 млн. лева.

Търговия на България със страните извън ЕС

През периода януари - юни 2019 г. износът на стоки от България за трети страни - извън ЕС, нараства с 9.1% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 8 828.7 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати и Република Северна Македония, които формират 50.1% от износа за трети страни.

През юни износът на стоки от страните извън ЕС намалява с 11.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 438.5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни за полугодието намалява с 1.4% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 10 426.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.

През юни вносът на стоки в България от трети страни намалява с 30.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 440.6 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - юни 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 598.1 млн. лева.

Търговия на България с ЕС

Според предварителните данни на НСИ през периода януари - май 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 6.9% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 15 925.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа за държавите членки на ЕС.

През май износът за ЕС нараства с 5.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 176.8 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - май се увеличава с 2.7% спрямо същия период на предходната година и достига 16 809.6 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През май вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 4.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 512.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - май 2019 г. е отрицателно и е на стойност 883.7 млн. лева.