Брутният вътрешен продукт (БВП) на Беларус за 2023 г. по предварителни данни възлиза на 261,1 милиарда беларуски рубли, което представлява ръст от 3,9% спрямо предходната година. Същевременно този показател надвишава с малко официалната прогноза на властите (от 3,8%), съобщи Националният статистически комитет (Белстат) на страната.

Данните в развитие за предходни периоди на 2023 г. показват, че се наблюдава постепенно ускоряване на темпа на ръст на БВП на Беларус. Така, за периодите януари-ноември и януари-октомври растежът на БВП на годишна база се задържа на 3,8%, след 3,5% за 9-те месеца. А за януари-август икономиката на страната е нараснала с 3,1% спрямо същия период на 2022 г., след годишен ръст от 2,9% за януари-юли и 2% - за първото полугодие.

Според данните за януари-май, динамиката на БВП на Беларус именно тогава е преминала в положителна посока - растежът на икономиката за периода на годишна база възлиза на 0,9% - след спад през януари-април с 0,6%, а за първото тримесечие понижението е било с 2,1% на годишна база.

Ще строят най-големия логистичен център в Беларус - фирма у нас има по-мащабна база

Ще строят най-големия логистичен център в Беларус - фирма у нас има по-мащабна база

Изпълнител на проекта е компанията Wildberries, собственост на най-богатата жена в Русия

Същевременно трябва да се отбележи, че независимо от забележителния за региона растеж на БВП на Беларус за 2023 г., страната още не е наваксала спада от 4,7% през 2022 г. (когато започна конфликтът в Украйна), след нараствне на икономиката с 2,3% през 2021 година.

Прогнозата на беларуските власти за ръстта на БВП за 2023 г. беше за 3,8%, докато прогнозите на международни финансови институции не бяха толкова оптимистични. Така, Световната банка прогнозираше ръст на БВП на страната от 3%, МВФ - от 1,6%, а ЕБВР - от 2%.

За 2024 г. властите на Беларус прогнозират ръст на БВП от 3,8%, каквато беше прогнозата и за 2023 година.

Средната инфлация в Беларус за 2023 г. е 7,3%, според изнесените данни от Белстат.

Руски инвеститори искат да се ограничат кредитите за Беларус - не си плаща досегашните

Руски инвеститори искат да се ограничат кредитите за Беларус - не си плаща досегашните

Каква е сумата на забавените плащания по еврооблигации