Безработицата в 19 ​​страни от еврозоната през май 2019 г. се понижи до 7,5% - най-ниското ниво от юли 2008 година. Това показват публикуваните днес данни на статистическата служба на Европейския съюз (Eurostat). През април този показател бе 7,6%.

В целия Европейски съюз коефициентът на безработица спадна от 6.4% през април до 6.3% за май, което е най-ниското ниво на показателя от януари 2000 година.

Снимка 431692

В 28 държави членки на ЕС през май имаше 15,653 милиона безработни, от които 12,348 милиона бяха в еврозоната.

В сравнение с предходния месец броят на безработните в ЕС намалява със 71 хиляди души, а в еврозоната с 103 хил. души. В сравнение със аналогичния месец на 2018 г. безработните през май т.г. са намалели с 1,277 милиона в ЕС и с 1,133 милиона в еврозоната.

Сред страните от ЕС най-ниските нива на безработица през май 2019 г. са регистрирани в Чешката република (2.2%), Германия (3.1%) и Холандия (3.3%), а най-висока - в Гърция (18.1%). Испания (13,6%) и Италия (9,9%).

Евростат отчита ниво на безработицата в България доста под средното за ЕС - 4,5 на сто (май 2018-а - 5,3%).

В сравнение с миналогодишния май безработицата е намаляла в 23 страни от ЕС и остава непроменена в Австрия. Показателят се увеличава в Дания (от 5% на 5,1%), в Люксембург (от 5,6% на 5,7%), в Полша (от 3,7% до 3,8%) и Швеция (от 6,2% до 6,3%). Във Франция безработицата е 8,6%.

Най-голям е годишният спад на безработицата в Гърция (от 20.2% на 18.1%), в Испания (от 15.4% на 13.6%) и в Кипър (от 8.3% на 6.5%). ,

За сравнение: през май нивото на безработица в САЩ е 3.6%.