С цели 211 хиляди се увеличиха през април новите работни места в САЩ. В същото време нивото на безработица се понижи изненадващо до 4,4% - 10-годишно дъно. Явно американската икономика започва отново да набира скорост през пролетта след слабото началото на годината.

Икономиката в САЩ създаде през април 211 000 нови работни места (извън селскостопанския сектор) - над средните прогнози за около 190 000, показват данни на Департамента по труда.

Осреднените данни за първите четири месеца на годината показват създаването ежемесечно на 185 000 работни места - почти колкото и през 12-те месеца на миналата година.

В същото време безработицата в САЩ през април се понижи неочаквано до 4,4% от 4,5% през март, достигайки най-ниско ниво от май 2007 година.

През април частният сектор на американската икономика генерира 194 000 нови работни места, от които 173 000 в сферата на услугите, а в държавния сектор бяха разкрити 17 000 нови работни места. Техният брой в промишления сектор се увеличи с 6 000 (подобряване на промишлената заетост за шести пореден месец), а в строителството бяха разкрити едва 5 000 работни места.

Данните за заетостта и за равнището на безработицата потвърждават продължаващото развитие на трудовия пазар са в подкрепа на очакваното от мнозина повишаване на основната лихва на Фед на следващото заседание през юни. Докато темпото на растеж на средното почасово заплащане през април се оказа по-скромно от прогнозите.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ оправда очакванията, повишавайки се със 7 цента (или с 0,27%) спрямо март, достигайки 26,19 долара. Но на годишна база то се повиши с едва 2,5% при очаквания за нарастване с 2,7 на сто. Продължителността на средната работна седмица пък се повиши до 34,4 часа от 34,3 часа през март.