Американските частни работодатели създадоха 190 000 работни места през ноември. Бройката е съществено спаднала спрямо предходния месец, но приблизително съвпада с очакванията на анализаторите.

Осреднените прогнози на анкетираните от Reuters икономисти бяха, че Националният доклад за заетостта на аналитичната компания Automatic Data Processing (ADP) ще покаже 185 000 нови работни места, като оценките варират от 150 000 до 240 000.

Преразгледаните данни в доклада, изготвен съвместно с Moody's Analytics, не бяха променени - 235 000 създадени работни места през октомври.

Докладът на ADP предхожда излизащите в петък официални данни на Департамента по труда за състоянието на трудовия пазар и заплащането в САЩ през ноември.

Очакванията на наблюдателите са показателят на безработицата да остане стабилен на рекордно ниското ниво от 4,1 процента, регистриран месец по-рано, пише Reuters.