Реалният ръст на икономиката на България ще се забави значително до 2,9 процента през 2020 г., при 3,7 процента през предходната година, гласи зимния доклад на Европейската комисия. Прогнозата за експанзията на брутния вътрешен продукт е намалена с 0,1 процентни пункта спрямо есенния доклад.

Брюксел очаква, че растежът ще се забави до 2,9 процента през 2020 г. и 3,1 процента през 2021 г. заради по-слаб растеж на вътрешното търсене. "Макар че частното потребление ще остане ключов двигател на растежа, то ще допринесе по-малко за икономическата експанзия заради по-слабия растеж на заетостта. Инвестициите най-вероятно няма да компенсират за по-бавния ръст на потреблението през 2020 г. и ще се повишат минимално през 2021 г.", пише в прогнозата. ЕК очаква растеж и на износа. Възможно е представянето да бъде по-добро от очакваното, след като наскоро стана ясно, че потребителските настроения се подобряват.

Очаква се инфлацията да достигне 2,3 процента през 2020 г.

ЕС продължава експанзията

Прогнозата гласи, че европейската икономика ще продължи по пътя на стабилен и умерен растеж. Еврозоната се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г. Според прогнозата нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната ще бъде стабилно — 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. За ЕС като цяло се очаква леко понижаване на растежа през 2020 г. и 2021 г. — до 1,4 % спрямо 1,5 % през 2019 г.

Външната среда продължава да крие предизвикателства. Продължаващото създаване на работни места, стабилното нарастване на заплащането и благоприятната комбинация от политики обаче се очаква да помогнат на европейската икономика да продължи по пътя на умерения растеж. Частното потребление и инвестициите, особено в сектора на строителството, ще продължат да подкрепят икономическия растеж. Очаква се в редица страни от ЕС значително да нараснат публичните инвестиции, по-специално в областта на транспорта и цифровата инфраструктура.

Рискове за прогнозата

Първата фаза на търговското споразумение между САЩ и Китай допринесе за известно намаляване на рисковете от влошаване, но високата степен на несигурност във връзка с търговската политика на САЩ остава пречка за по-широкомащабно възстановяване на бизнес нагласите. Социалното напрежение в Латинска Америка крие риск от подкопаване на икономическото възстановяване на региона. Засиленото геополитическо напрежение в Близкия изток доведе до повишаване на риска от конфликт в региона.

Въпреки че в момента има яснота относно търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство по време на преходния период, продължава да съществува значителна несигурност относно бъдещото партньорство.

Епидемията от коронавирус 2019-nCoV с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване. Базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране. Свързаните с изменението на климата рискове, въпреки че са предимно дългосрочни, не могат да бъдат изключени и в краткосрочен план.