Във връзка с появилата се в медиите информация относно формиране на сметките за електроенергия през месец септември бихме искали да подчертаем следното:

При отчитането и фактурирането на консумираната през месец септември електроенергия от битовите потребители на Електроразпределение Столично, Електроразпределение София Област и Електроразпределение Плевен, чийто мажоритарен собственик е CEZ Group, стриктно са спазвани интересите на клиентите на дружествата.

Евтините 75 киловатчаса, които бяха валидни за домакинствата до края на септември тази година, са фактурирани в сметките по действащата тогава по-ниска цена от 0.098 лв. за киловатчас.

Отчитането и фактурирането на консумираната през месец септември електроенергия е извършено в съответствие с действащите в момента Общи условия на дружествата, които са обсъдени с потребителските организации и одобрени от ДКЕВР.

Според Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия в електроразпределителните дружества в Западна България, в случай на увеличение на цената на електроенергията, поради което се налага извънредно отчитане, инкасаторите на трите дружества започват да отчитат показанията на електромерите от датата, в която влиза в сила промяната.

При намаляване на цената, както се случи от 1 октомври тази година, отчитането трябва да бъде завършено до датата, от която влиза в сила промяната.

В изпълнение на това изискване електроразпределителните дружества в Западна България са отчели потребената от битовите клиенти електроенергия за месец септември както следва:

ЕРД Столично: между 25 и 30 септември 2006 г.
ЕРД София Област: между 20 и 30 септември 2006 г.
ЕРД Плевен: между 25 и 30 септември 2006 г.

За справка, за предходния месец електромерите са били засечени, както следва:

ЕРД Столично: между 24 август и 7 септември.
ЕРД София Област: между 20 и 30 август.
ЕРД Плевен: между 1 и 5 септември.

От сметките се вижда ясно, че първите 75 киловатчаса дневна електроенергия са тарифирани по тогава действащата цена от 0.098 лв. за киловатчас (вижте карето и сканираната сметка).

Информация за сметката си за консумирана електроенергия домакинствата, клиенти на електроразпределителните дружества в Западна България, могат да получат също на техните интернет страници: http://www.electro-sof.com/, http://www.electro-sofobl.com/ и http://www.erp-pleven.bg/. Там са посочени и сега действащите цени на електроенергията, които са в сила с решение на ДКЕВР.

Битовите абонати, клиенти на Електроразпределение Столично и Електроразпределение София Област, могат също да изчислят сами своята сметка за електроенергия с помощта на електронния калкулатор, публикуван на интернет страниците на дружествата.

Там всеки може да въведе данните за консумираната електроенергия, както и периодът, в който тя е изразходвана, и да получи крайната дължима сума.

В допълнение за столичани периодът, за който е отчетена консумацията на електроенергия, е посочен в месечните сметки.

В заключение бихме искали да кажем, че отношенията на трите електроразпределителни дружества в Западна България с клиентите са напълно прозрачни, защото всички потребители имат 24-часов достъп до своите електромери.

Така те могат едновременно да следят своята консумация на електроенергия, както и да контролират работата на инкасаторите и начина на отчитане.