Началото на летния сезон в България е донесло раздвижване в туризма. През май месец тази година нощувките на чужденци у нас са се увеличили значително – с 27%, в сравнение със същия период на 2015 г. 

Посетителите от други държави са били с 18% повече за разлика от миналата година до 37 069 души.

Приходите на хотелите от престоя на чуждестранни туристи пък са скочили с една четвърт до 7, 814 милиона лева, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Големите печеливши в туризма

Традиционно най-голям интерес от страна на чуждестранни граждани има към дестинациите по морето. Ранните посетители там са се увеличили с над 30 на сто за разлика от предходната година.

В Югоизточния район нощувките са отбелязали най-сериозен ръст – с 39%. Туристите там през май 2016 г. са били с 30% повече – до 15 021 души. Не е изненада, че първенец в района е област Бургас, където за една година посетителите са се увеличили с 34%, а приходите от нощувки – с 41%.

С подобен резултат е и област Варна, където ръстът на посетителите е малко по-малък – 40 на сто. За сметка на това обаче увеличението на нощувките и съответно на приходите са по-големи в сравнение с Бургас, съответно 40 на сто и 44 на сто.

Любопитно е, че след морето най-голям ръст на туристите има в Шумен – 35%, следван от Габрово и Видин с по 25% и в двете области.

Големите губещи в туризма

Изчисленията на НСИ показват, че най-голям отлив на посещенията на чуждестранни граждани има в Северозападния район. Там посетителите през май са намалели с общо 6%, а приходите – с 19%.

Спадът е значителен в област Враца – с 19% по-малко посетители и с 26% по-малко приходи, както и в Монтана – с 20% по-малко посетители и с 23% по-малко приходи.

Най-големият губещ в туризма през май обаче е област Стара Загора. Там нощувките са намалели с 29 на сто до 2043 броя за разлика от същия период на 2015 г. Посетителите са били с 22 на сто по-малко, а приходите са със спад от 43 на сто до сума от 261 хиляди лева.

Ето и шест графики, които показват точно как се движи туризмът у нас. В тях са взети данните на НСИ за посещенията на чуждестранни туристи у нас през май 2016 г. 

Брой на всички нощувки в страната по райони:

Снимка 243998

Промяна в броя на нощувките в сравнение с май 2015 г.:

Снимка 244004

Брой на всички чуждестранни туристи в страната по райони:

Снимка 243997

Промяна в броя на чуждестранните туристи в сравнение с май 2015 г.:

Снимка 244003

Приходи от нощувки на чужденци в страната:

Снимка 244002

Промяна в размера на приходите в сравнение с май 2015 г.:

Снимка 244005