Двадесет и пет милиона лева ще бъдат инвестирани в развитието на Индустриален парк Видин. Строителството по проект за финансирането от Национална компания индустриални зони (НКИЗ), в индустриалната зона трябва да започне още тази година, като сумата ще бъде инвестирана във вътрешната инфраструктура и в подготовката на самия терен

Държавата ще осигури 20% от средствата, а останалите 80% са предвидени по Плана за възстановяване и устойчивост. Това заявиха от Министерството на икономиката и индустрията.

"Индустриална зона Видин разполага с връзка с железопътен транспорт, с пристанище и e в близост до Дунав мост 2. Всичко това дава възможност регионът да се развие като логистичен и интермодален хъб", коментира министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

Обсъжда се създаването на местно звено, което да работи за привличане на инвеститори и да представя предимствата и възможностите за реализиране на проекти в региона. "Трябва да имаме подготвени хора, така че да ускорим инвестиционния процес", коментира Богданов. Тези инвестиционни звена в страната ще бъдат подпомагани от Министерството на икономиката и индустрията, Националната компания индустриални зони и представителите на Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ).

Богданов обяви, като мярка за намаляване на регионалните дисбаланси в страната, фактът че в Северозападния регион праговете за отпускане на държавна помощ за инвестиции са в най-голям размер. "Регионът може да получи до 60% от капиталовите разходи при привличане на инвеститор", заяви министърът.