По 5 537 лева ще трябва да задели средно всеки български гражданин през 2018 г., за да попълни държавната хазната според проектобюджета, одобрен на първо четене от Народното събрание. "Разходната бележка" бе пресметната за 15-и път от Института за пазарна икономика.

Публичните разходи през следващата година са предвидени в размер на 39,3 млрд. лв. Най-много ще платят работещите българи - почти половината от техния трудов доход ще се върне в държавата под формата на данъци, такси и осигуровки.

Най-висока е сметката, плащана за пенсии и осигуровки - 1 841 лв. Сумата за благоустройство и околна среда 329 лв., за транспорт, съобщения и селско стопанство - 834 лв., култура и спорт - 93 лв. В сметката се включва и вноската към ЕС - 160 лв.

Разходите за администрация са в размер на 348 лв. Близо двойно повече плаща човек за отбрана и сигурност 627 лв. Разходите за образование са в размер на 541 лв., а за здравеопазване - 663 лв.

Лихвите по стари дългове ще излязат по 102 лв., а общият размер на заемите, които е изтеглила държавата, е 3 309 лв. на човек.

По-точно изчисления може да бъде направено на сайта https://www.kolkodavam.bg/.

ИПИ традиционно представиха и алтернативен бюджет, в който включват идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други.

Тази година към тези идеи е прибавено и постигане на бюджетен излишък, за да се възстанови фискалният резерв на страната поне до предкризисните си нива.
Целта е да се осигури буфер за публичните финанси при бъдещи икономически шокове - т.нар. бели пари за черни дни.

От ИПИ разкритикуваха бюджета на правителството като изтъкнаха, че се пренебрегват препоръки на ЕК. Така правителството предвиждало да вдигне данъците, да харчи излишъка и да формира дефицит. От ИПИ напомнят, че бюджетът като начин на разпределение на публичния ресурс следва да отчита рекордно висок растеж след кризата в Европа.

Десислава Николова от ИПИ коментира, че растежът за 2017 г. е доста по-висок от очакванията. "Към момента последните прогнози са за растеж от около 4%", посочи Николова и изтъкна, че благоприятната икономическа среда автоматично дава повече приходи в бюджета. Така до октомври месец оценката е за излишък от 2,4 млрд. лв.

Тя изтъкна, че същевременно имаме голямо спестяване на капиталови разходи заради бавния старт на европейски проекти. По думите ѝ капиталовите разходи в края на годината са силно надценени. На фона на този висок растеж в същото време имаме придържане към дефицитната политика на фиска.
Имаме голям контраст между фискалната политика до 2008 г. и политиката, която имаме последната година. "Наистина в момента ние нямаме обяснение защо се поддържат тези дефицити и се залагат и за следващите две години. По програмата на правителството се залагат дефицити от 1%", посочи Николова.

Тя припомни, че излишъците са изключително важни и че благодарение на излишъците България избегна фискалната криза.

Фокус беше поставен върху реформата в образованието. Според експертите от ИПИ е необходимо в най-кратки срокове да се обвърже финансирането на образованието с постиганите резултати, да се създадат адекватни стимули за привличане на млади и амбициозни учители и реално да се въведе дуалното образование. В противен случай експертите се опасяват, че се наливат пари в нереформирана система.

Алтернативният бюджет на ИПИ поставя следните предложения:

  • вместо да има нови разходи, да се оптимизират настоящите такива, така че с по-малко средства да се постигат по-високи резултати;
  • вместо квази буфери като капиталовите разходи, които традиционно са по-ниски от планираните, а в края на годината се преразпределят за заплати, да има социални и други текущи разходи - реални буфери под формата на бюджетен излишък и увеличение на фискалния резерв;
  • приемане на бюджет 2018 г. с излишък е най-логичната политика предвид развитието на икономиката през последните години и очакванията за следващите три години;
  • прилагане на принципа "пари срещу реформи";
  • премахване на неефективни данъци като тези върху дивидентите, лихвите, застрахователните премии и премахването на данъчни преференции като намалената ставка на ДДС за туризма;
  • отказ от увеличението на осигурителната вноска за държавна пенсия;
  • отпадане на възможността за отказ от пенсионни спестявания във втория стълб (частните пенсионните фондове) и прехвърлянето им към солидарната система;
  • разбиване на монопола на Здравната каса и прехвърляне на 2 процентни пункта от здравните осигуровки към частни фондове, какъвто беше замисълът от 2008 г.;
  • изготвяне на дългосрочна визия за бъдещето на осигурителните системи.