Изненадващо през декември заетостта в САЩ се понижи със 140 хил. души, сочат последните данни на Бюрото за трудова статистика. Това е в контраст с очакваното нарастване на броя на работещите от 50 хил. души.

Все пак безработицата в страната остава без промяна - 6,7%, като броят на безработните също е без промяна при стойност от 10,7 млн. души.

Спадът на заетостта е съсредоточен в сферите на услугите за свободното време и настаняването, частното образование и правителствената заетост, а растеж се наблюдава в секторите на професионалните и бизнес услугите, търговията, строителството, транспорта и складирането. Броят на служителите, неспособни да работят заради тежкото време през декември, е бил 111 хил. души.

Все пак относително добрата новина е, че през октомври и ноември миналата година броят на новосъздадените работни места беше ревизиран в посока нагоре с общо 135 хил. души, съответно с 44 хил. през октомври и с 91 хил. през ноември.