Японската банка Kumamoto Family Bank предложи оригинален вид депозит - „Свеж летен полъх", ставката по който е обвързана с температурата на въздуха.

Колкото по-студено е на улицата, толкова по-голям доход ще получи притежателят на сметката: ставката нараства двукратно, до 0,4% годишно, ако лятото е по-хладно от предходното. Ако средната лятна температура е по-висока от миналогодишната, ставката е 0.25 %.

Ръководителят на банката заявява, че това е още един начин да се привлече вниманието на хората към проблемите на глобалното затопляне. Още един начин и да се спечели: хитроумният модел е предложен в условията на нулева ставка по депозити, която бе въведена в Япония от 2001 г. с цел да се стимулира националната икономика. В юли Японската банка взе решение да повиши ключовите ставки до 0.25%.

Kumamoto Family Bank има 77 отделения, общата сума на депозитите съставлява 1.190 мрд йени (8 мрд €). За двата месеца след обвързването на ставката с метеорологичната обстановка, са открити нови влогове на сума 15 мрд йени (100 млн. евро).