Пазарните дялове на най-големите производители на електроенергия и газ в ЕС намаляват в повечето страни от 2013 г., откакто Евростат събира тези данни.

На пазара на електроенергия през 2020 г. делът на най-големите производители варира в различните държави-членки на ЕС. Най-висок дял е регистриран в Кипър (100%), където една електрическа компания доминира националното производство на електроенергия, следвана от Франция (78%), Хърватия (76%) и Чехия (71%).

Още черни облаци надвисват над Европа заради намаленото производство на електричество във Франция

Още черни облаци надвисват над Европа заради намаленото производство на електричество във Франция

Френската държавна компания EDF спря две атомни електроцентрали в края на миналата година

В другия край на скалата пазарният дял на най-големия производител на пазара на електроенергия е под 20% в три държави-членки: Люксембург (18%), Полша (17%) и Италия (16%).

Снимка 566875

Източник: Евростат

В сравнение с 2013 г. пазарният дял за 2020 г. на най-големия производител на пазара на електроенергия е по-нисък в повечето държави-членки на ЕС. Спадът на пазарния дял варира от -40 процентни пункта (п.п.) в Люксембург (след либерализацията на пазара на електроенергия) до -1 п.п. в Литва. За разлика от тях, делът остава стабилен във Финландия, докато се увеличава в България (+6 п.п.), Чехия (+4 п.п.), Унгария (+2 п.п.) и Румъния (+1 п.п.).

Италия планира €5 милиарда в помощ на потребителите, заради високите сметки за електричество

Италия планира €5 милиарда в помощ на потребителите, заради високите сметки за електричество

Що се касае до вноса и производство на природен газ: пазарният дял на най-голямата компания е намалял в 13 държави-членки.

За вноса и производството на природен газ най-големият пазарен дял е 100% в Естония, Малта и Швеция, където само един субект доминира националното производство и внос.

За разлика от тях, най-голямата компания за внос и производство на природен газ имаше най-ниско ниво на пазарно проникване в Испания (25%) и Чехия (26%).

Снимка 566876

Източник: Евростат

В сравнение с 2013 г. пазарният дял на най-голямата компания за внос и производство на природен газ намалява в 13 държави-членки с налични данни през 2020 г. Междувременно делът остава стабилен в Швеция (100%), докато се увеличава в Литва (+17 п.п. ), Естония (+16 п.п.) и Словакия (+11 п.п.).

В България най-големият вносител и производител на природен газ държи 73.6% от пазара.