Източна Европа е златна мина за таланти в ИТ сектора, а растежът на индустрията в Украйна, Полша, Беларус и Румъния се дължи до голяма степен на квалифицираните служители. Това се казва в доклад на Aventures Capital, Aventis Capital и Capital Times, разглеждащ развитието на сектора в тези четири държави от региона.

Според документа разгледаните страни могат да имат силен принос за запълването на недостига на такива специалисти в глобален мащаб.

По думите на експертите въпреки че Източна Европа не може да се конкурира с пазари като Китай и Индия в развитието на софтуерната индустрия, тя остава силно конкурентна.

Изчисленията показват, че само в Украйна, Беларус, Полша и Румъния през 2018 година изнесените услуги в този сегмент възлизат на общо 12 милиарда щатски долара.

В изследването са включени над 700 компании с дейност на четирите пазара. В него се посочва, че ИТ услугите и развойната дейност в тези страни се развиват с 4 до 5 пъти по-бързо от темпа им в глобален мащаб или с 20-25% на година в сравнение с около 5% в света.

С по-ниските оперативни разходи в сравнение със Западна Европа тези държави остават привлекателен хъб за сливания и придобивания от чуждестранни компании в сектора. Между 2015 и 2018 година е имало над 70 такива сделки в разглежданите страни.