През 2022 г. реалният брутен вътрешен продукт (БВП) се е увеличил в 231 от 242 региона на ЕС, докато спадове са отбелязани в 11 региона, съобщи Евростат. Регионът с най-голям ръст на обема на БВП е Алгарве в Португалия - със 17 на сто. На другия полюс, с най-сериозен спад са Югоизточен регион в България (-3,1%). След това се нарежда друг български регион - Северозападен, който отбелязва спад от -1,7 на сто.

През 2022 г. регионалният БВП на глава от населението, изразен чрез стандарти за покупателна способност, варира от 30% от средното за ЕС в Майот, отвъдморски регион във Франция, до 286% в Южна Ирландия.

Три малки български града са най-изгодните в Европа за правене на бизнес

Три малки български града са най-изгодните в Европа за правене на бизнес

Далеч от София разходите за компаниите са много по-малки

След Южна Ирландия водещите региони са Люксембург (257% от средното за ЕС), Източна и Средна Ирландия (247%), Прага в Чехия (207%) и белгийският столичен регион Брюксел (196%). Високият БВП на глава от населението в тези региони (Люксембург, Брюксел и Прага) може отчасти да се обясни с големия приток на пътуващи работници и с някои големи мултинационални предприятия, установени в регионите (Южна, Източна и Средна Ирландия).

За разлика от това, след Майот (30%), регионите с най-ниско класиране на регионален БВП на глава от населението през 2022 г. са Северозападен в България и Гвиана във Франция (и двата 40% от средното за ЕС), следвани от Ворео Айгайо в Гърция (41% ) и Северен централен в България (42%).

Средната заплата в Пловдив остава с 1000 лева по-ниска от софийската

Средната заплата в Пловдив остава с 1000 лева по-ниска от софийската

Въпреки присъствието на много международни компании