Износът и вносът на България през август към и от Европейския съюз и трети страни се понижава за пореден месец. Пандемията продължава да оказва негативно влияние върху търговията на страната ни дори и през летните месеци, когато мерките не бяха така сериозни. Общото понижение при износа е 15% през август, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Вносът се понижава с 10,5%.

През първите шест месеца на годината износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. Износът намалява с 11.5% в сравнение със същия период на 2019 г.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Извън ЕС основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.1% от износа за трети страни.

И при вносът ситуацията не е много по-различна. Вносът от ЕС през януари - юли 2020 г. спада с 12.5% на годишна база. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (55.0%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2020 г. е положително и е на стойност 54.4 млн. лева .

През периода януари - август 2020 г. вносът на стоките общо в страната е паднал 12.6%, спрямо същия период на 2019 година.