2019 година ще донесе забавяне на растежа на водещите икономики в света, като такова може да се очаква за повечето в границите на Еврозоната. Що се отнася до световната търговия, нейният ръст също предстои да се свие през настоящите 12 месеца до 2,3% при нива от съответно 4,3 и 3,3% за предходните две години. Тези прогнози сподели регионалният икономист на "Кофас" Грегорж Шилевич по време на Седмата годишна конференция по управлението на риска, организирана от "Кофас България".

Централна и Източна Европа (ЦИЕ) няма да направи изключение от очакваната тенденция за забавяне на растежа, но все пак нивата в региона ще останат значително по-високи от тези в западните държави. За 2019 година прогнозираният ръст на брутния вътрешен продукт е от 3,5% при равнище от 4,1% за предходната.

"Това е забавяне за региона, но все пак трябва да имаме предвид, че то става от едно много високо ниво на растежа. То идва след един относително силен период за ЦИЕ", обясни Шилевич.

България с единствено покачване на ръста в ЦИЕ

Според прогнозата на "Кофас" България ще бъде единствената от страните в региона, която ще отчете по-голям ръст на БВП през 2019 година. Словакия ще задържи своя растеж на нивото от предходните 12 месеца, а останалите ще отчетат по-слаб ръст.

Очакванията са страната ни да постигне резултат от 3,6% за тази година при 3,1% за предходната. Въпреки забавянето си обаче някои държави от региона ще изпреварят страната ни в това отношение.

"Може да се каже, че 3,1% е едно добро, но относително ниско ниво в сравнение с останалите представителки на ЦИЕ, които през 2018 година достигнаха нива от около и над 4 на сто. България има един по-плавен растеж", каза Грегорж Шилевич.

По неговите думи основен двигател за българската икономика остава вътрешното потребление заедно с износа. Експертът посочва, че търсенето в първия сектор не е учудващо на фона на нарасналите доходи в страната.

"Ако сравним 2011 и 2018 година можем да кажем, че в България има 25% ръст на БВП на глава от населението и 66% на реалните доходи", посочи той.

По неговата оценка основния риск за българската икономика през 2019 година остава пазарът на труда и това дали той може да отговори на очакванията на работодателите.

Строителството и автомобилната индустрия растат с бързи темпове

Що се отнася до отделните сектори, през 2019 година автомобилостроенето и строителството ще продължат да играят ключова роля за българската икономика. При първия обаче вече има сигнали за по-слабо представяне в сравнение с предходните години в глобален мащаб.

"Като цяло пикът на икономическия цикъл при автомобилостроенето е стигнат в световен мащаб. 2017 година беше една много добра година у нас, защото тогава от едноцифрен делът на индустрията към БВП стана двуцифрен и вече е близо 12 на сто", коментира ръководителят на "Кофас България" Милена Виденова.

Активността в строителството също продължава да бъде силна и конкретно по-значителни резултати има в сегмента на офис площите. По нейните думи през 2018 година делът на сектора към БВП надхвърля 20 на сто.

Въпреки че традиционно е възприемана като един от важните двигатели на икономиката, технологичната индустрия все още е относително малка в сравнение с редица други сектори у нас.

"Фактът е, че ИТ индустрията в България все още не е толкова голяма, колкото на нас ни се иска. Като дял от БВП е само 7,26% независимо, че през 2017 година бележи двуцифрен ръст. Средата се подобрява, но най-големият риск остава управляването на ресурса и съответната цена на хората, които работят в този сектор", смята Виденова.