Средната стойност на декар земеделска земя през 2017 г. е била 872 лева. Увеличението на цените е трайно при нивите, докато ливадите и пасищата поддържат постоянна цена. Земеделската земя у нас е поскъпнала с около 5% по данни на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

Какво да очакваме от пазара на земеделска земя в близко бъдеще?

Според изказаното в ефира на БНТ мнение на Стайко Стайков - председател на асоциацията нещата са улегнали. И през 2018 г., както през миналата година, не се очакват по-големи повишения от 3 до 5% средно в страната.

Експертите твърдят, че няма фактори, които да предизвикат срив в пазара на земеделска земя.

Основното търсене е на качествена земеделска земя, с по-големи парцели, плодородна почва, възможности за напояване и за получаване на субсидии. Традиционно най-скъпи са земите в района на Добрич и Силистра, където цената е двойно по-висока в сравнение с останалите район . В Добруджа декарът достига 1800 лв. отчитат от асоциацията.

Пред БНТ Радослав Манолов - заместник-председател на асоциацията обясни: "Най-скъпата земеделска земя е в Добруджа, защото има силно развити арендни отношения. Дори някой да закупи земя, той не може да я ползва докато не изтече арендният договор. Затова, за да излезе една земя на пазара, се чака 3-4 години. Това я прави скъпа."

Най-евтина е била земята през миналата година в района на Габрово - 400 лв. за декар и в Кърджали - 300 лв. В Кърджалийско почти няма пазар, хората обработват земята си и я предават по наследство, без да търгуват с нея.

Напоследък се наблюдават интересни промени на пазара със земя, като райони, които бяха подценявани преди, сега земеделската земя активно се търгува.

Според Радослав Манолов в Северозападна България има бум на търсенето и цените на земеделските земи. В Северен централен район - също. Например във Видинско цените са стигнали 1000 лв. за декар, тъй като са се появили повече купувачи и има по-голяма конкуренция.

Голяма част от земите край София вече са разпродадени и производители твърдят, че сега те се продават около 1000 лева за декар, а по-близки, плодородни и с възможност за напояване терени - до 1500 лв. за декар.