Европейската централна банка значително повиши прогнозата си за растеж на БВП в еврозоната за текущата година - до 4,6% и през следващата година - до 4,7%. Това заяви ръководителят на регулаторния орган Кристин Лагард на пресконференция след заседанието на управителния съвет на банката.

"Очаква се годишният растеж на реалния БВП да бъде 4,6% през 2021 г., 4,7% през 2022 г. и 2,1% през 2023 г.", обяви Лагард базовата прогноза на ЕЦБ през юни. През март растежът се очакваше съответно с 4%, 4,1% и 2,1%.

Освен това ЕЦБ повиши прогнозата си за инфлацията в еврозоната за текущата година на 1,9% от 1,5%.

"Годишната инфлация се очаква да бъде 1,9% тази година, 1,5% през 2022 г. и 1,4% през 2023 г.", обяви тя изходната прогноза на ЕЦБ за юни. През март се очакваха съответно 1,5%, 1,2% и 1,4%.

Целта за инфлация за ЕЦБ е малко под 2%. "Инфлацията ще бъде под целта ни в прогнозния хоризонт", каза Лагард.

На днешното си заседание Европейската централна банка остави без промяна основните си лихви и размера на "Пандемичната програма за извънредни покупки" (PEPP). Регулаторът отбеляза, че ще продължи и през следващото тримесечие с ускорените покупки на активи по тази програма, известна като "количествени улеснения".

ЕЦБ запази без промяна основната лихва по операциите по рефинансиране (т.нар. "репо лихва") на ниво от 0,00% и заемната си лихва на ниво от 0,25%. Тя остави без промяна депозитната лихва от -0,5%, което означава, че на свободните резерви на търговските банки от еврозоната ще продължава да бъде налагана "наказателна" лихва от 0,5 на сто.

Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище, докато не се отбележи, че перспективите за инфлацията се доближават солидно към равнище, достатъчно близко, но под 2% в рамките на прогнозния период, и че това доближаване е намерило устойчиво отражение в базовата инфлационна динамика.

Управителният съвет на ЕЦБ ще продължи да извършва нетни покупки на активи по програмата PEPP, чийто общ размер остава 1,85 трлн. долара, най-малко до края на март 2022 г., и във всеки случай докато не прецени, че кризата с коронавируса е отминала.