Растежът в Еврозоната вероятно ще е над потенциала си от 2% тази година, но по-високите лихви на ЕЦБ, покачването на ДДС в Германия и по-неблагоприятният изглед за глобалния растеж се очаква да забавят икономиката идната година.

Това са изводите  от тримесечния доклад на Европейската комисия. Комисията пише, че "растежът ще остане близо до или над потенциала си през второто тримесечие на годината, предвид това че показателите за бизнес-доверието и за потребителското доверие остават много над дългосрочните си трендове.

В доклада се посочва, че икономическите перспективи може да бъдат по-добри от прогнозите поради по-ниската безработица и спада на петролните цени. Посочва се, че лихвите остават все още доста ниски.