Фирмите, които не извършват дейност, от 1 януари няма да подават декларации и отчети. Това предвиждат предложени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, публикувани на сайта на Министерството на финансите.

Мярката е част от пакет за облекчаване на административната тежест.

При годишния технически преглед от собствениците на автомобили няма да се иска квитанция за платен данък, предвижда проектът.

Вече няма да се налага гражданите да си вадят удостоверение за наличие или липса на задължения, защото ще може да се получава по служебен ред от Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и съответната община, посочват от финансовото министерство.

За фирмите отпада изискването да подават справка от Търговския регистър, че не са в производство по несъстоятелност или ликвидация, когато подават искане за лиценз за управление на данъчен склад.

Очаква се въвеждането на мерките да спести средства от вадене на хартиени документи на гражданите и бизнеса, допълват от финансовото министерство.