Агенцията за кредитен рейтинг Fitch Ratings представи своя нов доклад Global Shipping Outlook 2023, в който преразгледа в посока надолу прогнозите за търговските доставки с кораби от "неутрални" на "влошаващи се".

Неблагоприятната прогноза е основно в резултат на проблеми, пред които може да бъде изправено контейнерното корабоплаване.

"Намаляването на натиска върху веригите за доставки доведе до почти нормализиране на тарифите за контейнерен превоз, което предполага, че печалбите през 2023 г. ще бъдат много по-ниски, отколкото през последните три години", отбеляза "Фич" (Fitch), съобщи БНР.

Агенция Fitch обяснява, че някои от основните рискове за глобалното търговско корабоплаване ще бъдат вероятно по-големи, заради очакваната рецесия в световен мащаб, заедно с продължаването на локдауните поради Covid в Китай.

Пет пъти по-високи разходи за транспорт на контейнери: логистичните проблеми пред китайския бизнес

Пет пъти по-високи разходи за транспорт на контейнери: логистичните проблеми пред китайския бизнес

От близо 3400 китайски компании, които оперират в международен план, само около 200 отчитат над 1 милиард долара продажби в чужбина