Целта, както я формулира министърът на икономиката Роберт Хабек, са "значителни икономии на газ", което е постижимо с "общонационално усилие". В тази връзка германското правителство прие две постановления със съответните мерки. Едното от тях влиза в сила на 1 септември т.г. и ще важи до 28 февруари догодина, а второто - от 1 октомври за срок от две години.

Температурата в жилищата

От септември отпада изискването за поддържане на минимално допустима температура в жилищата под наем. Така наемателите ще могат да отопляват по-малко жилищата, ако искат да пестят енергия. Същевременно обаче те са длъжни да се грижат да не възникват от това щети в помещенията - например да ги проветряват редовно.

Отоплението на частни басейни

Частни басейни, независимо дали открити или закрити, вече няма да могат да ползват газ за затопляне на водата. Изключение правят случаите, когато басейнът се използва за терапевтични процедури. Тази мяка не важи за басейните в хотели, почивни комплекси или рехабилитационни центрове.

Максимална температура в обществените сгради

В обществените сгради помещенията ще се отопляват по-малко - температурата не бива да превишава 19 градуса по Целзий. Досега 20 градуса беше препоръчителната минимална температура в работните помещения на обществените сгради. Освен това коридори, фоайета или по-големи помещения с техника по възможност вече не трябва да се отопляват. Тези ограничения не важат за клиники и социални домове.

Топлата вода в обществените сгради

Друга мярка за икономии засяга топлата вода в обществените сгради, и по-специално умивалниците, които се използват основно за миене на ръце. Ако водата там се затопля от бойлери, включително проточни уреди, те ще се изключват. Ако водата се подгрява централно, тогава температурата ще бъде намалена. Изключения правят училищата, детските градини, центровете за социални грижи и болниците.

Осветлението на сгради и паметници

Вече няма да се осветяват нощно време сградите и паметниците в Германия, което досега се правеше по чисто естетически съображения или за повече представителност. Изключение се допуска за краткотрайно осветление по време на културни събития или народни увеселения. Мярката не важи за защитното и аварийно осветление на обекти.

Светлинните реклами и витрините на магазини

Светлинните реклами ще се изключват от 22 часа до 6 часа сутринта. Изключение се прави само за тези светлинни надписи и табели, които служат за безопасността на движението, например на подлези или автобусни спирки. Забраната за нощно осветление важи също и за витрините на магазини.

За вратите на магазините

Магазините, които се отопляват, не могат да държат входните си врати постоянно отворени. Ограничението важи от септември до края на февруари. Същото важи и за други врати и портали, през които може да се губи топлина.

Температурата в работните помещения на фирми

Няма изрично предписание за редуциране на температурата в офиси, но самите фирми също ще могат да отопляват по-малко работните помещения. По-скоро тук става въпрос за доброволно поемане на отговорност за реализиране на икономии от отопление.

Наемателите трябва да бъдат своевременно информирани

Доставчиците на газ и собствениците на по-големи жилищни сгради са длъжни своевременно да информират клиентите си, респективно наемателите, за очакваните по-високи цени и възможности за пестене на енергия - най-късно в началото на отоплителния сезон.Що се отнася до второто постановление на германското правителство, което ще важи от началото на октомври за срок от две години, там са предвидени например ежегодни технически прегледи на отоплителните инсталации в сгради, които се отопляват с газ, както и подмяна на по-старите и неефикасни топлинни помпи, които потребяват много енергия. Компаниите с годишно потребление на енергия от 10 гигаватчаса или повече се задължават да оптимизират консумацията на енергия.