Потребителските цени в еврозоната през март 2018 г. са се повишили с 1,3% в сравнение със същия месец на миналата година, показват окончателните данни на Евростат. През февруари същият показателят отчете нарастване от 1,1 на сто.

Предварителните данни на европейската статистика показваха годишна инфлация за март от 1,4% и анализаторите не очакваха тяхната корекция.

В сравнение с февруари цените в еврозоната са се увеличил с 1 на сто.

Потребителските цени без отчитане на такива волатилни фактори като стойността на енергоносителите, хранителните продукти и алкохола (индекс CPI Core, който следи Европейската централна банка), през март се покачват с 1% в годишно изражение след същия ръст в предходния месец.

В 28-те страни от Европейския съюз годишното покачване на цените през март се ускорява до 1,5% след ръст от 1,4% месец по-рано. Спрямо февруари инфлацията е 0,7%.

През март дефлация в Кипър (-0,4%), а най-ниска инфлация - в Гърция (0,2%) и Дания (0,4%).

Най-голям ръст на потребителските цени е отчетен в Румъния (4,0%), Естония (2,9%), Словакия и Литва (2,5%).

В Германия годишната инфлация през март се ускорява до 1,5% след 1,2% месец по-рано. Във Франция потребителските цени са се покачили до 1,7% след ръст от 1,3% през февруари. В Италия инфлацията се ускоря от 0,5% през февруари, до 0,9% за март , а в Испания - съответно от 1,2% до 1,3%.