Брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната и на целия ЕС остана непроменен през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година, показват предварителните официални статистически данни на Евростат. Показателят за второто и тримесечие се повиши съответно с 0,6% и с 0,5%. Което показва поредно влошаване на темпа на икономическия растеж, след като за първите три месеца на 2023 г. На годишна база икономиката на еврозоната нарасна с 1,8%, а на целия ЕС - с 1,7%.

БВП на България пък през третото тримесечие нарасна спрямо година по-рано с 1,8% (по данни на НСИ). Други шест членки на ЕС отбелязаха обаче по-висок от нашия икономически растеж през третото тримесечие, а именно: Малта (повишение с впечатляващите 7,1%), Хърватия (с 3%), Румъния (с 2,9%) и Кипър (с 2,2%).

Нидерландия изпадна в рецесия

Една от най-богатите европейски страни изпадна в рецесия

Това е петата по големина икономика в Еврозоната

На тримесечна база, икономиката на еврозоната се сви през третото тримесечие с 0,1% спрямо предходните три месеца, докато икономиката на целия Европейския съюз стагнира, показват данните на Евростат.

За същия период, БВП на България се повиши с 0,4% за второ поредно тримесечие, като пет други страни членки на ЕС отбелязаха през третото тримесечие по-добър икономически растеж.

Най-солиден растеж на БВП на тримесечна база през третото тримесечие отбеляза отново Малта (с 2,4%), следвана от: Полша (с 1,5%), Кипър (с 1,1%), Унгария и Румъния (с по 0,9%). След тях се нареждат България и Белгия с растеж на БВП от 0,4%.

Най-голямо свиване пък отчита икономиката на Ирландия (спад с 1,9%), следвана от тази на Естония (с 1,3%) и Финландия (с 0,9%). Икономически спад през третото тримесечие отчетоха 13 от 27-те страни членки на ЕС.

Икономиката на Ирландия навлезе в рецесия

Икономиката на втората най-богата страна в света и в ЕС навлезе в рецесия

Спадът започна постепенно в началото на годината