Брутният вътрешен продукт (БВП) на Швейцария през второто тримесечие на 2023 г. показа нулева динамика на годишна база, т.е. застой. Тава става след повишение на показателя с 0,9% за първото тримесечие. Швейцария е една от най-богатите страни не само в Европа, но и в света, тъй като нейният БВП на човек от населението е четвъртият най-висок в света.

Швейцарската икономика е в застой основно поради спада в химико-фармацевтичната промишлевост и международния контекст, се казва в изявлението на Федерален съвет на страната, съобщи Прайм.

"След растеж от 0,9% през предходното тримесечие, коригирания БВП на Швейцария остана непроменен (0%) за второто тримесечие на 2023 г. Докато създаването на стойност в промишлеността намаля, в сектора на услугите растежът отново беше над средното ниво", се казва в съобщението.

Швейцарската Gunvor утрои нетната си печалба за 2022-а

Един от най-големите в света търговци на петрол утрои нетната си печалба за 2022-а

Това стана въпреки намалението на обемите на търговията

По данни на швейцарските власти, обработващата промишленост като цяло се е свила с 2,9% през второто тримесечие, основно поради резкия спад в химико-фармацевтичната промишленост (-2,3%), както и заради "сложната международна обстановка", която оказва влияние на "чувствителните към пазарната конюнктура отрасли", като машиностроене и металургия.

В документа същевременно се отбелязва, че през второто тримесечие се наблюдава лек годишен ръст както на държавното потребление (с 0,1%), така и на частното потребление (с 0,4%).

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Най-конкурентоспособните икономически страни в света

Начело в класацията не са големи държави