Германската инфлация изпреварва ръста на заплатите през второто тримесечие на годината, предава Reuters. Причината е във все по-нарастващия ценови натиск, причинен от икономическото възстановяване и затрудненията в производството, които са намалили покупателната способност на потребителите. Според повечето икономически прогнози, данните за третото тримесечи ще покажат още по-голяма инфлация.

Средната работна заплата, както и еднократните плащания за извършена работа са се увеличили средно с 1,9% от април до юни в сравнение с второто тримесечие на миналата година, показват данните на Федералната статистическа служба. Като се изключат допълнителните плащания и бонусите, реално заплатите са се увеличили средно с 1,4% на годишна база. Това обаче е доста под националната инфлация на потребителските цени от 2,4%, регистрирана за същия период.

Над два милиона души в Германия едва си плащат наема

Над два милиона души в Германия едва си плащат наема

Високите наеми са причина над милион домакинства в Германия да изпитват финансови проблеми. Особено засегнати от ценовия натиск са самотните родители

"Последните данни показват, че заплатите в Германия няма да се справят с инфлацията тази година", заяви експертът от Икономическия институт (IMK) - Себастиан Дълиен.

Годишната инфлация вероятно ще достигне между 2,5% и 3%, докато средната заплата се увеличава едва с около 2%.

"В средносрочен план би било добре за потребителското търсене, ако заплатите се повишат малко повече", коментира Дълиен.

Според проучване на Reuters годишната инфлация за целия ЕС ще нарасне до 3,4%. И докато в някои от държавите-членки заедно с инфлацията расте и средната раотна заплата, в други това не се случва.