През юли 2023 г. потребителските цени в Германия са нараснали с 6,2% спрямо същия месец на миналата година. Това означава ,че инфлацията, изчислена по местните стандарти, се забавя на годишна база спрямо 6,4% през юни , показват окончателни данни на Федералната статистическа служба на страната (Destatis).

Показателят остава близо до 14-месечното дъно от 6,1%, отчетено през май т.г. , което означава, че инфлационният натиск в страната започва да намалява, отбелязва Trading Economics.

Общата инфлация при стоките се забави до 7,0% от 7,3%, поради по-слабото поскъпване на храните. В същото време темпът на растеж на цените на енергията в страната се ускори до 5,7% от 3%. Хранителните продукти са поскъпнали с 11% (през юни - с 13,7%), а цените на услугите са се увеличили с 5,2% (през юни с 5,3%).

На месечна база потребителските цени през юли са се увеличили с 0.3% спрямо предходния месец или със същия темп както и през юни.

Потребителските цени в Германия през юли 2023 г, хармонизирани със стандартите на ЕС, са се увеличили с 6,5% на годишна база. Така инфлацията в страната с най-голямата икономика в Евросъюза се забавя спрямо 6.8%, отчетени през юни тази година.

Спрямо предходния месец потребителските цени са се повишили с 0,5% през юли след повишение с 0,4% през юни.

Резултатите съвпадна както с предварителната оценка, така и с очакванията на анкетираните от Trading Economics експерти.

Предварителните данни за динамиката на инфлацията в Германия през август ще бъдат оповестени на 30 август.