Цените на потребителските стоки в Япония (без свежите плодове и зеленчуци) през януари са се повишили с 4,3% на годишна база - най-високият темп на нарастване от декември 1981 г., според данни на Министерството на вътрешните работи и комуникациите на страната, съобщи Интерфакс. Икономиката на Япония е третата по големина в света.

Спрямо декември миналата година, когато показателят беше 4% на годишна база, се наблюдава ускоряване на инфлацията. Потребителските цени в Япония през януари спрямо предходния месец са се увеличили с 0,4%, докато за декември показателят беше 0,3%.

Хранителните стоки в Япония през миналия месец са поскъпнали спрямо година по-рано със 7,3%, облеклото - с 3,1%, мебелите и стоките за бита - със 7,7%, медицинските услуги - с 0,5%, образователните услуги - с 0,7%, транспортните и телекомуникационните услуги - с 2,1%.

Най-значително е покачването на разходите за комунални услуги - с 14,9%, като от тях, цените на електроенергията са се повишили за година с 20,2%, а на газа за бита - с 24,3%.

Потребителските цени в Япония, с изключение на пресните храни, са основен икономически показател, наблюдаван от Централната банка на страната. Покачването им за декември от 4% съвпадна с консенсусната прогноза на експертите, цитирана от Trading Economics.

Какъв ще е растежът на икономиките на САЩ, Китай и Япония през 2023 година

Какъв ще е растежът на трите най-големи икономики в света през 2023 година

Прогнозата на ООН