Темпът на растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ ще се забави през 2023 г., като за тази година показателят ще нарасне едва с 0,4%, докато за 2022 г. той е около 1,8%. Това се посочва относно най-голямата икономика в света в публикувания вчера доклад на Департамента по икономически и социални въпроси на ООН - "Икономическата ситуация в света и прогнозите за нейното развитие през 2023 г."

Отбелязва се че през 2023 г. "върху световната икономика ще се стоварят поредица от сериозни и засилващи се шокове", като пандемията от Covid и конфликта в Украйна. Авторите на доклада твърдят, че за хранителната и енергийната криза основната причина е конфликтът в Украйна.

Сред негативните фактори за световната икономика през 2022 г., се отбелязват още повишаването на инфлацията, увеличаване на дълговото бреме на държавите и извънредната ситуация с климата.

Възможно ли е Европа да избегне рецесията?

Възможно ли е Европа да избегне рецесията?

Появиха се някои предпоставки за това

Растежът на икономиката на Китай (която е втора по обем в света) ще се ускори през 2023 г. до 4,8%, от 3% през 2022 г., следва от доклада на ООН, цитиран от Прайм.

Както се отбелязва в документа, "през 2022 г. китайската икономика нарасна с 3%, което е доста под растежа от 8,1% показан през 2021 г., и официалната цел от 5,5% за тази година". Забавянето се дължи главно на блокиранията поради Covid.

"Въпреки забавянето през миналата година, според прогнозата, ръстът на БВП ще стигне 4,8% през 2023 г. Независимо от "вялото" външно търсене, се очаква вътрешното потребление и инвестициите да се повишат заради политиката от края на миналата година за отваряне на цялата икономика, наред с предприетите правителствените мерки", се казва в доклада.

Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

Държавната подкрепа за реалния сектор и работещите може да спре

Очаква се японската икономика (трета по размер в света) да бъде сред най-успешните развити икономики през 2023 г., с прогнозиран ръст на БВП от 1,5%, следва от доклада на ООН за икономическата ситуация в света и перспективите за развитие през тази година.

"Независимо от умерения растеж през 2023 г., се очаква японската икономика да се нареди сред най-успешните сред развитите страни. БВП на страната се прогнозира да нарасне с 1,5% през 2023 г., т.е. малко под прогнозния растеж от 1,6% през 2022 г. и растежа от 1,7% през 2021 г. ", се казва още в документа на ООН.

Икономисти от Давос: Очаква се глобална рецесия през 2023 година

Икономисти от Давос: Очаква се глобална рецесия през 2023 година

Това сочи проучване сред изявени експерти