Брутният вътрешен продукт на Италия през 2020 г. се е сринал с 8,9%, сочат окончателните данни на националната статистическата агенция ISTAT. Предварителните оценки за спада на италианската икономика сочеха понижение от 8,8%.

По този начин може да се каже, че италианската икономика през 2020 г. преживя най-тежката рецесия след Втората световна война.

Обемът на БВП на страната е спаднал под 1,6 трилиона евро през миналата година, което е най-ниската му стойност от 1997 г. насам, пише Ansa.

Свиването на националната икономика, обаче, е макар и минимално по-малко от прогнозата на правителството за срив от 9%, отбелязва Trading Economics.

Бюджетният дефицит през миналата година възлиза на 155,6 милиарда евро, или 9,5% от БВП. Това е най-голямото отрицателно салдо от поне 1995 г., въпреки че се оказа под официално очакваните 10,8% от брутния вътрешен продукт.

Нарастващият дефицит се дължи на разходите за подкрепа на бизнеса и населението, засегнато от пандемията на COVID-19. В края на 2019 г. той представляваше минималните от 2007 г. насам 1,6% от БВП.

За 2021 г. италианското правителство прогнозира бюджетен дефицит, равняващ се на 8,8% от БВП.

Държавният дълг се е увеличил до 155,6% от БВП през миналата година спрямо 134,6% от БВП през 2019 година.