Властите в Италия подготвят втори спасителен пакет на стойност 30 млрд. евро, който ще бъде гласуван днес или утре. Така общият размер на финансовата помощ в страната ще нарасне до 55 млрд. евро, а властите предлагат и безпрецедентна мярка - помощи за работещите в сивия и черния сектор.

Към края на миналата година нелегалната икономика формира 12,1% от брутния вътрешен продукт на южноевропейската страна, а по данни на Bloomberg в нея работят над 15% от заетите в страната, а безработицата в нея традиционно е по-висока, отколкото в много други европейски държави, включително и България. През февруари, преди кризата, причинена от коронавируса да се затвори Ломбардия, която е най-продуктивния регион, тя достигна 9,7%, а се очаква през март да нарасне значително.

Графика: Безработица в Италия

Източник: Tradingeconomics

Според властите именно работещите извън регулярното стопанство днес са най-силно застрашените служители в страната, тъй като те не могат да получават обезщетения за безработица. Затова е предложено отпускането на 600 евро на месец за всеки такъв служител, като мярката ще обхване 500 хил. домакинства.

По думите на представител на парламента, ако не се предприеме подобно действие, управляващите са заплашени от гладни бунтове в страната, затова и мерките се насочват към понижаване на социалното недоволство. Всъщност вече полицията беше разположена в столицата на Сицилия Палермо заради доклади за събиране на ударни отряди срещу магазините в града.

Италия може да се превърне в подводен камък за Европейската централна банка

Италия може да се превърне в подводен камък за Европейската централна банка

Страната трябва да предприеме структурни реформи, преди изобщо да иска европейско финансиране

Освен осигуряването на помощи за работниците в сивия и черния сектор, управляващите ще осигурят подкрепа за временно освободените служители и ликвидност за бизнесите. Също така, новият пакет ще включва държавни инвестиции, чиято цел е опит да се съживи икономиката на страната.

Вероятно законът за бюджетния дефицит ще позволи увеличаване на дефицита през тази година. Италия вече е зависима от помощите от Европейския съюз за попълването на бюджета си, след като икономиката на страната стагнира още преди разпространяването на пандемията от коронавирус.

Освен подкрепата от съюза, Италия разчита и на Европейската централна банка, която, изкупувайки държавните ѝ ценни книжа, поддържа доходността по тях изкуствено занижена.