През периода януари - октомври 2019 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 48 702.6 млн. лв., което е с 4.2% повече в сравнение със същия период на предходната година. През октомври 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 5 402.2 млн. лв. и намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През периода януари - октомври т.г. в страната са внесени стоки на стойност 51 157.1 млн. лв., или с 2.2% по-малко спрямо същия период на 2018 година. През октомври общият внос на стоки намалява с 11.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 534.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - октомври 2019 г. и е на стойност 2 454.5 млн. лева.

Търговия със страните извън ЕС

През периода януари - октомври 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.8% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 16 026.9 млн. лева. През октомври износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 775.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - октомври 2019 г. намалява с 10.7% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 17 048.6 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.

През октомври 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 35.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 635.3 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - октомври 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 021.7 млн. лева.

Търговия на България с ЕС до септември

По предварителни данни на НСИ през периода януари - септември 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 29 049.1 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.3% от износа за държавите - членки на ЕС.

През септември 2019 г. износът за ЕС нараства незначително спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3 233.8 млн. лева.

Вносът на България от ЕС през периода януари - септември се увеличава с 2.2% спрямо същия период на предходната година и достига 30 209.7 млн. лева. През септември 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 0.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 243.7 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - септември 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 160.6 млн. лева.