Българският винарски сектор търпи сериозни загуби от руското ембарго. С 63% е паднал износът на родно вино за Русия, която е основен пазар за нашите винопроизводители, ", заяви председателят на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) Радослав Радев на специална пресконференция.

"България пострада най-много сред европейските страни, защото вината от Крим и Абхазия са в нашия ценови сегмент", посочи Радев, цитиран от fermera.bg.

Затова винарите в България настояват сектор "вино" да бъде включен сред т.нар. чувствителните сектори, чиито проекти ще бъдат с приоритет по ПРСР 2014-2020. Те се опасяват, че нито един винарски проект няма да бъде приет до 2020 година.

Винопроизводителите се обявиха срещу предложения механизъм за класиране на проекти по подмярка "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", който дава допълнителни 30 точки на проектите в секторите плодове, зеленчуци, месо и мляко и така отнема равния старт в състезанието на винопроизводителите".

"Скандално е плодовете и зеленчуците да са приоритетен сектор, а винарският, който гради имиджа на България в чужбина - не", посочи Цветелина Николова, изпълнителен директор на винарска изба "Катаржина". От бранша са категорични, че ако исканията им не бъдат изпълнени, ще сезират ЕК за нееднакво прилагане на закона спрямо отделните сектори.

"Убеден съм, че до 2020 г. ще има много финансирани проекти на винопроизводители", коментира в отговор зам.-министърът на земеделието Васил Грудев. По думите му секторите плодове, зеленчуци, месо и мляко са избрани за приоритетни, тъй като спадът в производството им е над 10 пъти през последните години.