Регистрираната в Белград компания Nofar Adria, чийто мажоритарен собственик е израелската Nofar Energy, ще представи проекта за изграждане на слънчева електроцентрала в Ада на 27 май в Белград, съобщава порталът eKapija.

Tова ще е най-голямата слънчева електроцентрала в Сърбия с обща мощност 26 мегавата.

Стойността на инвестицията е 30 млн. евро, а очакваното годишно производство на електрическа енергия е 33 150 000 kWh.

Румъния ще бъде водещ пазар за разпределяне на соларна енергия в Европа през 2023-а

Наша съседка ще бъде водещ пазар за разпределена соларна енергия в Европа през 2023-а

През 2023-а година се очакват 270 гигавата нови нсталирани слънчеви мощности да бъдат в световен мащаб

Проектът обхваща 30 хектара в Ада.

В Сърбия ВЕИ отдавна са част от енергийния микс, като традиционно водеща роля има водната енергия - с 2489 MW инсталиран капацитет.

Едва през последните години, обаче, започна сериозна работа по изграждането на соларни паркове.

Сърбия се стреми към 41% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г., като има амбициозни планове за разширяване на използването на слънчева и вятърна енергия.