Икономическият растеж в източното крило на Европейския съюз надхвърля очакванията през третото тримесечие на 2018 година. Оказва се, че през трите месеца до края на септември вътрешното потребление е успяло да компенсира по-слабото търсене на износните пазари и най-вече в основния - еврозоната.

Резултатите на Румъния, Словакия, Унгария и Полша надхвърлиха очакванията на икономистите, които прогнозираха забавяне заради по-слабите месечни данни като тези за индустриалното производство и продажбите на дребно.

Снимка 389437

Източник: Bloomberg

Не такова е положението обаче в България.

По предварителни данни на НСИ темпът на прираст на БВП за третото тримесечие на годината спрямо същия период на предходна година се забави сериозно и отбелязва най-ниските си стойности от близо 4 години насам. Експресните оценки на института поставиха индикатора на 3%.

БВП по тримесечия за периода 2014 - 2018 г.

Снимка 389421

*Предварителни данни, ** Експресни оценки

Източник : НСИ

Износът на стоки и услуги нарасна спрямо предходното тримесечие с 2,2%, но въпреки това се сви на годишна база с цели 3,2% след още едно понижение с 1,9% през предходните три месеца. В същото време вносът на тримесечна и годишна база бележи ръст.

Макар търговското ни салдо да е отрицателно с европейските ни партньори, сме увеличили износа си към страните от ЕС с 11% или 2 милиарда и половина лева през периода от началото на годината до 8-ми месец спрямо същия период предходната година, а увеличението при вноса е с 8,7% или 2,1 млрд. лева. 

Определяща за икономическия спад обаче е търговията ни с партньори от трети страни и по-конкретно износът, който се понижава на годишна база за 9-ти пореден месец. В периода от януари до септември тази година износът ни е с 21% по-малко (3,1 млрд. лева), отколкото през същия период на миналата година, докато вносът е се е увеличил с 6,1 %.

В процентно изражение на годишна база за конкретния период най- голям спад има при износа ни към Русия -51,1 % (130 млн. лева). В номинална стойност обаче спадът при търговията ни с Турция (-22,3% при износа), която от въвеждането на санкциите срещу Русия е най-големият пазар за български стоки извън Европейския съюз, е от най-голямо значение възлизайки на близо 790 млн. лева.

Българската икономика пострада от кризата в Турция

Българската икономика пострада от кризата в Турция

Европейската комисия снижи прогнозата си за 2018 г. заради по-слабия износ

Ефектите от кризата в източната ни съседка се усещат и у нас и вече се отразяват на икономическия ни ръст.

При забавянето на икономиката на ЕС, повишението на цените на петрола и нестабилната ситуация в Турция, твърде вероятно е негативната тенденция при ръста на БВП в България да продължи и следващите месеци.