На фона на разрастването на електромобилността, тя носи огромна промяна за автомобилния сектор. Ако тя бъде използвана правилно, тази революция може да създаде ненадминати възможности за Европа и бъдеще за 14 милиона работници на континента, които зависят пряко или косвено от индустрията.

Това пише Джудит Киртън-Дарлинг, която е зам.-генерален секретар на международната търговска федерация IndustriALL Europe, цитирана от EURACTIV.

По нейните думи автомобилният сектор трябва да се адаптира към променящата се среда, ако иска да оцелее. А това е от ключово значение не само за бъдещето на планетата, но и на милионите европейски работници, които са част от него.

Къртин-Дарлинг цитира наскоро публикуван доклад от Boston Consulting Group, в който се посочва, че индустрията и заетите в нея са изправени пред най-голямата промяна в технологично отношение, както и по отношение на квалификацията на работниците.

Близо 180 000 служители на немските автомобилни заводи могат да загубят работата си до 2025 г.

Близо 180 000 служители на немските автомобилни заводи могат да загубят работата си до 2025 г.

Заради намаляването на производството на двигатели с вътрешно горене

"Това идва в момент, в който имаме и други промени, като автоматизацията, загубата на работни места в държавите с по-ниски доходи, окрупняването на сектора и последствията от пандемията", посочва авторът.

"За да се справим с този период на промени трябва да си отговорим на няколко важни въпроса. Какво се случва с работниците, чиито умения не отговарят на тези, които ще се търсят в бъдеще? Как да подсигурим това Европа да остане конкурентна като дестинация за разработването и производството на автомобили? Как можем да бъдем сигурни, че държавите-членки ще работят заедно, а не една срещу друга?", добавя тя.

Джудит Киртън-Дарлинг акцентира върху това, че от всички 14 милиона работни места, свързани с автомобилния сектор, половината са заети директно в него. И те ще бъдат най-тежко засегнатите.

По нейните думи Европа трябва да се подготви да новия начин на производство на автомобили. Според доклад на Platform of Electromobility придържането към традиционното автомобилно производство, както досега, ще има много сериозни последствия върху пазара на труда в дългосрочен план.

Близо 180 000 служители на немските автомобилни заводи могат да загубят работата си до 2025 г.

Близо 180 000 служители на немските автомобилни заводи могат да загубят работата си до 2025 г.

Заради намаляването на производството на двигатели с вътрешно горене

От друга страна сегментът на електрическите модели може да създаде множество нови работни места. С производството на батерии и изграждането на инфраструктура за зареждане на тези автомобили, могат да бъдат разкрити около 581 000 нови работни места.

На първо място експертът посочва, че е необходимо Европа да има единна политика и отделните държави-членки да въведат своя стратегия, така че да отговорят на революцията в сектора.

"След това е необходимо да преквалифицираме брилиантните служители в сектора. С изменението на дизайна и производството на такива модели, това означава, че нуждата от по-ниско квалифицирани работници ще намалее, докато ще бъдат необходими повече хора с технологични умения, инженери и инженеро-технически специалисти", обяснява тя.

Според изчисленията на Platform of Electromobility към 2030 година ще бъдат необходими 2,8 милиона специалисти за индустрията, а за 2,4 милиона позиции ще се търсят нови знания и умения.

"Изборът, пред който сме изправени, не е дали да се насочим към електромобилността. А дали ще накараме този преход да работи за нас, защитавайки и създавайки работни места. Или пък ще се провалим и Европа ще остане последна по иновации и привлечени инвестиции. Ако искаме да гарантираме добро бъдеще на автомобилната индустрия, имаме нужда от план за това", завършва Джудит Киртън-Дарлинг.