Около 4,7 милиона студенти са завършили висши учебни заведения в Европейския съюз, според издследванията на Евростат.

Повече от една трета (34%) от тези студенти са завършили социални науки, журналистика, информация, бизнес, администрация или право. Други области на обучение със значителна част от завършилите през 2016 г. са инженерство, производство и строителство (15% от завършилите), здравеопазване и благосъстояние (14%), изкуства и хуманитарни науки (11%), естествени науки, математика, статистика и информация и комуникационни технологии (ИКТ) (11%) и образование (9%).

Снимка 403174

Източник: Евростат

Някои държави-членки имат особено големи разлики спрямо средните стойности за ЕС в дела на тези области:

Социални науки, журналистика, информация, бизнес, администрация и право

Делът на завършилите е сравнително нисък във Финландия и Испания, където те представляват малко над една четвърт от всички завършили през 2016 г., докато много по-високи дялове са регистрирани в Люксембург (52% от всички завършили) и България (49%).

Инженерство, производство и строителство

В Люксембург, Холандия (данни за 2015 г. са използвани за Холандия), Малта и Обединеното кралство (всички под 10%) завършилите тези специалности са сравнително малко в сравнение с относително високите дялове, регистрирани в Австрия (20%), Португалия (21%) и Германия (22%).

Здраве и благосъстояние

Делът на завършилите в здравеопазването и благосъстоянието е под 8% в Люксембург, България, Германия, Австрия и Кипър, а най-висок е във Финландия и Дания (20%), Швеция (22%) и Белгия (27%).

Изкуства и хуманитарни науки

В областта на изкуствата и хуманитарните науки висшистите в Латвия, Словакия, Австрия, Полша, България и Швеция са под 8% и над 14% в Обединеното кралство (15%) и Италия (16%).

Природни науки, математика, статистика и ИКТ

В Белгия, Кипър, Литва и България делът на завършилите е под 7% и е най-висок в Германия (14%), Ирландия (15%) и Великобритания (17%).

Образование

Делът на завършилите в областта на образованието е под 5% в Италия, Франция и Румъния и над 16% в Испания, Унгария, Кипър (всички 17%) и Малта (18%).

 

Двойно по-малко са завършилите в България в сферата на здравеопазването и математика и информационни и комуникационни технологии спрямо средното за съюза.

Снимка 403173

Източник: Евростат