Търговският оборот между Русия и малката бивша съветска република Грузия с население наполовина на българското, през първото тримесечие на тази година е намалял със 7% в сравнение със същия период на миналата година, до 620 милиона долара. Това показват данните на грузинскта Националната статистическа служба, пише "Комерсант".

Русия както миналата година, е след Турция, като втори най-голям търговски партньори на Грузия. Делът на Руската федерация във външната търговия на Грузия през първото тримесечие е 13,2%.

Износът на стоки от Грузия за Руската федерация за първите три месеца на годината е малко над 160 милиона долара, което е с 9% по-малко от първото тримесечие на миналата година. Вносът от Русия възлиза на 458 милиона долара, което е намаление с 6,5% на годишна база.

Грузия постигна ръст на БВП от 7% за 2023-а

Малката държава граничеща с Турция, която постигна ръст на БВП от 7%

За декември показателят е още по-висок

Грузия изнася за Руската федерация (януари - март):

  • вина, оценени на $65 милиона, което е ръст от 71% спрямо същия период на предходната година;
  • алкохолни напитки — $27 милиона, увеличение със 107% на годишна база;
  • минерални и сладки води - $19 млн., ръст от 16%;
  • газирани сладки напитки — 13 милиона долара, увеличение с 30%;
  • цитрусови плодове - $7 млн., увеличение с 250%.

Грузия внася от Русия (януари - март):

  • петролни продукти — $137 млн., спад от 19% на годишна база;
  • природен газ — $91 млн., увеличение с 21% на годишна база;
  • стоманена армировка — $18 милиона, увеличение с 96%;
  • пшеница и меслин — $15 милиона, увеличение с 21%;
  • стъклени контейнери — $10,7 милиона, спад от 1%.

Обемът на търговията на Грузия с Турция през първото тримесечие възлиза на почти 722 милиона долара (+5,6% спрямо 2023 г.). На трето място по обем на търговския оборот за периода е Китай, като показателят е 330 милиона долара (-12%).

Търговските партньори на Грузия, заемащи съответно четвърто, пето и шесто място, са: САЩ (328 милиона долара), Азербайджан (298 милиона долара) и Киргизстан (над 237 милиона долара).

Годишна инфлация от 0,5% - постигна я Грузия

Годишна инфлация от 0,5% - постигна я една Черноморска държава

Цените като цяло в страната за март не са се променили спрямо февруари