Китай си постави цел секторът на услугите да формира 60% от брутния вътрешен продукт на страната до 2025 г., съобщи в свое съобщение Националната комисия по развитие и реформи, цитирано от Reuters.

През 2016 г. секторът имаше дял от 51.6%, увеличение от 1.4 пункта спрямо 2015 г., когато той за първи път подмина 1/2 от БВП.

Бързорастящият сектор на услугите ще помогне на Китай да балансира икономиката си и да подобри конкурентноспособността си в световен мащаб в дългосрочен план, посочва комисията.

В развитите страни този дял обикновено е около 70%. В Китай дефицитът в сектора расте.

До 2025 г., сочи още комисията, секторът ще даде работа на около 55% от работещите. През 2011 г. за първи път фирмите в сектора станаха най-големият работодател с около 35% от работните места, задминавайки производството.