От самото начало на разразяването на епидемията от коронавирус в Китай беше ясно, че икономиката на страната, а и тези на всички останали нейни търговски партньори, ще понесат удар. Но данните, идващи от Пекин, разкриват по-мрачна картина, отколкото първоначално се очакваше, предаде Zero Hedge.

Продажбите на дребно в страната са спаднали с 20,5% на годишна основа, което е първото им понижение в историята спрямо същия месец на предходната година и е драстично по-ниска стойност от очакваните 4%, а индустриалното производство в страната спада с 13,5% на годишна основа. То се понижи и със същия темп през януари.

Графика 1: Индустриално производство на Китай

Източник: Tradingeconomics

Автопроизводителите в Китай поискаха помощ от Пекин след 79% спад на продажбите

Автопроизводителите в Китай поискаха помощ от Пекин след 79% спад на продажбите

Те паднаха до ниво, последно виждано през 2005 г.

Значителен спад се усеща и на финансовите пазари. Инвестициите в инструменти с фиксирана доходност са се сринали с една четвърт спрямо стойностите си от февруари 2019 г., което е над 12 пъти по-тежко от очакваното понижение от 2%. Инвестициите в недвижимо имущество са надолу с 16,3%.

Графика 2: Търговия на Китай

Източник: Tradingeconomics

Търговията също е в състояние на свободно падане. Продажбите на ресторантите са спаднали наполовина, тези на магазините за облекло - с 31%, а продажбите на луксозни стоки - с 41%. "Обръщането на тези тенденции до края на текущия месец ще бъде херкулесова задача", коментира Джулиън Жу пред Bloomberg.

Все пак преките чуждестранни инвестиции през февруари отбелязват леко нарастване на месечна основа, въпреки че са с 8,6% надолу на годишна база.

Графика 3: Преки чуждестранни инвестиции в Китай

Източник: Tradingeconomics