Световното търсене на електроенергия през 2022 г. ще се върне към средното темпо на ръст от 5-те години преди пандемията от Covid - ще се увеличи с 2,4%, прогнозира Международната агенция по енергетика (МАЕ). През миналата година спрямо предходната, търсенето отбеляза покачване с 6%, се отбелязва още в юлския доклад на МАЕ Electricity Market Report, пише Прайм.

В същото време, по-голямата част от дела на увеличението на търсенето на електроенергия ще се дължи на Азиатско-Тихоокеанския регион, предимно на Китай (ръст от 3%).

МАЕ отбелязва, че резкият спад в растежа на търсенето през 2022 г., след силното му възстановяване през предходната година, е вследствие от отслабването на икономическия растеж в света, както и от скока на цените на енергоносителите след началото на руската инвазия в Украйна.

Според доклада, увеличаването на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в света, тази година може да достигне повече от 10%, измествайки част от производството от изкопаеми горива.

Въпреки това, очакванията са използването на въглища за производство на електроенергия леко да нарасне през 2022 г., тъй като ръстът в използването им в Европа се компенсира от спадове в Китай и САЩ.

В същото време, МАЕ се въздържа от точни прогнози за 2023 година, поради несигурността около глобалния икономически растеж и цените на изкопаемите горива.

"Предвид икономическото положение в света към средата на 2022 г., очакваме растежът на глобалното търсене на електроенергия през 2023 г. да остане в същата траектория като тази година. Силен ръст от 8% при електроенергията от възобновяемите енергийни източници и възстановяване при ядрената енергия, може да свие малко дела на електроенергията от природен газ и въглища", пише още в доклада на МАЕ.

Трябва да има компенсация за бизнеса за високите цени на електроенергията поне до края на 2022-а

Трябва да има компенсация за бизнеса за високите цени на електроенергията поне до края на 2022-а

Гост на Money.bg e Константин Стаменов, който е председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори